seuran logo


Vuosikokouksen 20.11.2020 Agricola-seuralle vuodeksi 2021 valitsema hallitus
- Agricola-samfundets styrelse 2021, vald av årsmötet 20.11.2020
:varsinaiset jäsenet - medlemmar:

puheenjohtaja - ordförande Kai Nieminen
varapuheenjohtaja - viceordförande Tuovi Putkonen
sihteeri - sekreterare Emilia Näri
rahastonhoitaja - skattmästare Marjo Vuokko
Mikko Idlax

varajäsenet - suppleanter:

Iiris Kalliola
Mikael Böök
Nina Fogelberg
Elina Mieskolainen